fbpx
Menu

08 października, 2020

Firma może pozwać byłego pracownika o przejęcie klientów.

wróć do artykułów

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (Sygnatura akt III CSK 217/17, wyrok Izby Cywilnej SN z 25 września 2019 r.), firma może pozwać byłego pracownika o przejęcie bazy danych klientów nawet mimo upływu okresu obowiązywania umowy o zakazie konkurencji. W omawianej sprawie Spółka N. pozwała  byłą prokurent i spółkę, którą założyła oraz zażądała zaniechania działalności i opublikowania przeprosin. Ponadto spółka domagała się 112 tys. złotych tytułem naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz 157 tys. złotych za bezprawne uzyskanie korzyści wynikającej z przejęcia bazy klientów.

Sądy oddalają powództwo

Po sześciu latach współpracy pomiędzy stronami, pozwana wypowiedziała umowę i założyła spółkę o podobnym zakresie usług do swojego byłego już pracodawcy. Według powoda utworzona spółka przejęła jego klientów jak i strukturę organizacyjną wraz tajemnicą przedsiębiorstwa. Sądy obu instancji oddaliły powództwo i ustaliły, że pomiędzy stronami zawarta była umowa o zakazie konkurencji, która miała obowiązywać przez rok. Powód złożył skargę kasacyjną w której zarzucił Sądowi Apelacyjnemu, że nie dostrzegł naruszenia dobrych obyczajów handlowych i tzw. uczciwości kupieckiej oraz nie wziął pod uwagę przejęcie informacji handlowej. W konsekwencji Sąd Najwyższy uchylił wyrok, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd podkreślił, że istotą problemu jest uregulowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, zawartej w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ten przepis trzeba powiązać z ust. 1 tego artykułu, który mówi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 Nie jest tak, że po roku obowiązywania zakazu konkurencji pracownik może ujawnić wszystko, możliwe jest roszczenie pracodawcy po tym czasie.

– powiedział sędzia Władysław Pawlak.

Jednak sądy nie ustaliły co w tym wypadku jest tajemnicą przedsiębiorstwa. Sprawa roszczeń finansowych pozostaje w dalszym ciągu otwarta.

Skorzystaj z pomocy specjalistów

Prowadzący działalność gospodarcza coraz częściej muszą stawać w obliczu ciągłych zmian prawnych i zawiłości przepisów. Warto w takiej sytuacji skorzystać z wyspecjalizowanej pomocy prawnej w zakresie obsługi przedsiębiorstw, która zapewni bezpieczeństwo prowadzenia działalności i pozwoli uniknąć wizyty w sądach.  Nasza kancelaria od lat pomaga firmom zapewnić bezpieczeństwo prawne , a w ofercie posiada stałą jak i doraźną obsługę prawną przedsiębiorstw. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy na bezpłatną konsultację!

fot. unsplash

fot. unsplash

Spread the love
Upadłość Konsumencka Łódź Kancelaria Prawna Łódź Restrukturyzacja Łódź Badania diagnostyczne