fbpx
Menu

22 września, 2020

Myślisz o przekształceniu w spółkę z o.o.?

wróć do artykułów

Pomyśl o korzyściach

Na wstępie należy zauważyć, że spółka cywilna nie jest spółką prawa handlowego. Nie jest ona ani osobą prawną, ani jednostką organizacyjną mającą możliwość wstępowania przez nią w stosunki prawne. Oznacza to, że stroną we wszystkich zawieranych umowach nie jest spółka, lecz jej wspólnicy. W konsekwencji wspólnicy ( i często również ich małżonkowie) odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Dodatkowo istnieje ryzyko rozwiązania spółki dwuosobowej w przypadku śmierci jednego ze wspólników.

Przekształcenie może dotyczyć każdego podmiotu również jednoosobowego przedsiębiorcy jak i innych spółek prawa handlowego. Niemniej najczęściej, w celu ochrony majątkowej, przekształcenie w spółkę  z o.o. ma miejsce przypadku spółki cywilnej jak i jednoosobowych przedsiębiorców.

Spółka z o.o. jest samodzielnym podmiotem obrotu gospodarczego. Oznacza to, że za zobowiązania spółki odpowiada sama spółka, a nie  jej wspólnicy. W praktyce jest to oddzielenie majątku spółki od majątku ich udziałowców.

W związku z powyższym warto rozważyć możliwości jakie daje przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, spółka cywilna ( jak i indywidualny przedsiębiorca)  może zostać przekształcona w spółkę z o.o. z zachowaniem dotychczasowych praw, czyli bez względu na rozmiar spółki, rodzaj prowadzonej działalności czy rodzaj opodatkowania. Oznacza to, że spółka przekształcona dalej kontynuuje nieprzerwanie  wszelkie zobowiązania umowne, podatkowe inne  rozliczenia. Jest to przekształcenie płynne i nie zakłócone.

Decydując się na proces przekształcenia spółki warto skorzystać z doświadczonej kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Główne zalety przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.

  • nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym majątkiem prywatnym wspólników i ewentualnie ich małżonków, zostaje zastąpiona przez odpowiedzialność spółki,
  • odpowiedzialność wspólnika jest ograniczona do wniesionego wkładu. Kapitał zakładowy spółki może wynosić minimalnie 5000 PLN,
  • brak obowiązku odprowadzenia składek ZUS przez wspólników i członków zarządu, pomimo pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnione funkcji,
  • możliwość niezakłóconego kontynuowania przez spadkobierców działalności po śmierci udziałowca spółki,
  • możliwość dalszego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową przy optymalizacji podatkowej,
  • dokumenty rejestrowe, sprawozdania finansowo są jawnie dostępne w KRS co skutkuje lepszą wiarygodnością i postrzeganiem spółek z o.o. przez instytucje finansowe oraz rynek,
  • od 1 stycznia 2019 stawka podatku dochodowego CIT dla spółek z o.o. wynosi 9%,
  • spółce przekształconej przysługują również dalej wszystkie ulgi, koncesje i zezwolenia, które przysługiwały spółce cywilnej przed przekształceniem.

Spread the love
Upadłość Konsumencka Łódź Kancelaria Prawna Łódź Restrukturyzacja Łódź Badania diagnostyczne