fbpx
Menu

14 czerwca, 2020

RODO w rekrutacji

wróć do artykułów

RODO zaczyna dotykać kolejnych sfer naszego życia zawodowego. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 4 maja 2019, zmianie podlega 160 ustaw, w tym m.in. kodeks pracy. Nowelizacja przepisów prawa pracy dotyczy głównie zmiany w postępowaniu związanym z poszukiwaniem pracowników.

Minimalizacja danych osobowych

Jak donosi portal rp.pl, nowe przepisy wprowadziły ograniczenia w rodzaju informacji, jakie może żądać pracodawca od aplikujących kandydatów o pracę. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca nie może wymagać podania m.in. imion rodziców, miejsca zamieszkania jak i dołączenia zdjęcia do CV. Dodatkowe informacje jak np. wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg zatrudnienia mogą być wymagane tylko jeśli jest to niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy na danym stanowisku. Powyższe rozwiązanie służy realizacji zasady minimalizacji danych osobowych.

Zabronione posunięcia

Od 4 maja pracodawca nie może żądać od kandydatów poddania się testom psychologicznym, kompetencyjnym czy na inteligencję, chyba, że wymagają tego względy rangi ustawowej. Ponadto pracodawca nie może żądać od kandydatów przedstawienia opinii od byłych pracodawców czy współpracowników. Na wszystkie podane przez kandydata informacje osobowe musi być udzielona zgoda, a administrator danych osobowych musi je gromadzić i wykazać, że dany kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Skorzystaj z pomocy specjalistów RODO

Wielu przedsiębiorców w obliczu kolejnych zmian i tempa ich wprowadzania, czuję się zakłopotana i nie pewna, co do prawidłowości przeprowadzanych przez siebie działań, w odniesieniu do ustawy o ochronie danych osobowych. Najlepiej w takiej sytuacji skorzystać z konsultacji w firmie specjalizującej się we wdrożeniach RODO w przedsiębiorstwach. W Solvcare, służymy pomocą we wszystkich aspektach prawnych związanych z wdrożeniem RODO, szkolimy pracowników, kadrę zarządzającą oraz wybranego Administratora Danych Osobowych. Dodatkowo przeprowadzamy kompleksowy audyt RODO w Twojej firmie.

Spread the love
Upadłość Konsumencka Łódź Kancelaria Prawna Łódź Restrukturyzacja Łódź Badania diagnostyczne